Misie

Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka:"  Koho pošlu a kdo nám půjde?"

                                                    I řekl jsem:

"Hle zde jsem, pošli mne!"

                                                                                                                     Iz,6.8 
 
Níže uvedene bloky jsou zde pro vaše povzbuzení, co Pán činí ve světě.
Stejně tak, se můžete stát součástí tohoto díla skrze podporu modlitební i finanční, anebo i  osobní účast na některých z těchto projektů.
Stoji za zvážení!

 2.

Je mnoho potřeb s kterými se potýkají sbory na celém světě.

mnohokrát jsou to potřeby duchovní, zdravotní.

Afrika: saharská země -  Mali  

 

                                     Lidé v Mali i se svým dobytkem jsou velmi chudí. 

v roce 2012 se poprvé v dějinách zařadila na 7. místo mezi země s největším pronásledováním a to díky invazi  extrémistů z jiných zemi. Křesťane z severu země se houfně stěhovali na jih do hlavního města. Hrozilo, že celá země bude obsazená Al-kaidou. Na to reagovala Francie a vyslala své légie , které nebezpečí vojenský dočasně odvrátily. Nyní (leden 2014 ) je Mali na 33. místě v pořadí nejpronásledovanějších zemí světa.

Při naši poslední návštěvě tété země v roce 2013  jejích vedoucí vyjmenoval několik věci, na které nemají peníze a nejsou schopni si je zajistit.

Jsou To: nákladní auto pro převoz evangelizačního vybavení. Po evangelizaci použili malou dodávku velkou jako naše 1203-ka a naložili ji celou 1/2 m nad strop deskama z podia a železnou konstrukci a na tom všem ještě seděli lidé. Celé to vypadalo hrozivě.

Mohli by taktéž vyslat evang. tým do míst  Sahary, ale nemají kompletní ozvučení.

V dubnu 2014 jsme mohli navštívit tuto zem znovu a vidět stovky duší jak během evangelizace vydavají své životy Kristu. Tato saharská země je doposud otevřená  hlásaní evangelia .Se všemi výdají, které byly s tím spojeny byl náš sbor schopen předat menší finanč. dar na evangelizaci v oblasti Sahary. Mnohé díky za vaše otevřené srdce pro dávání.. B.S TOPlist
aktualizováno: 13.11.2018 17:59:42