Vnitřní misie


 

 
Francie, rok 1892. Ve vlaku sedí starší muž a čte Bibli. Vedle něj přisedne mladý člověk a celý se ponořuje do čtení naučné literatury. Po delší chvíli se zeptá straršího pána. Skutečně věříte této staré knize plné pohádek a bájí? Ale ano, určitě. Jenom, že to není kniha pohádek, ale Boží slovo!
Mladý muž agumentuje. Měl byste se alespoň trochu seznámit s našimi dějinami. Od dob francouzké revoluce náboženství bylo rozpoznáno jako iluze a blud. Jenom lidé bez jakéhokoliv vzdělání ještě věří, že Bůh stvořil svět během sedmi dnů. Měl byste se zajímat, co dnešní věda říká o těch vymyslech  o stvoření světa. Ano ...? a k čemu dospěli dnešní vědci? - upřímně se ptá starší muž?
Právě budu muset vysedat a nemám čas vás s tím vším podrobně seznámit. Ale dejte mi kontakt na vás a já vám pošlu odbornou literaturu na toto téma. Starší pán otevřel peněženku a vytáhnul kus papíru se svoji adresou. Když mladý muž si ji přečetl začal se cítit poněkud trapně. Už nic neříkal jen se svěšenou hlavou vystoupil z vlaku. Na papíře bylo napsáno:
prof. dr.Louis Pasteur ředitel francouzkého národního výzkumného ústavu   
Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy Židům 11,3

 Svědectví bratra Richarda Greena  (zápisky během kázání)

Jel jsem autem po městě a spěchal. Když jsem projížděl kolem katolického kostela, měl jsem  pocit, že mám zastavit a jít dovnitř. Uvnitř jsem uviděl člověka a napadlo mně, že si asi mám k němu přisednout a pomodlit se za něj. Pak mi přišlo na mysl: Jmenuje se John Scot a řekni mu, že když má nastoupit  do vězení - Já budu s ním. Taky jsem byl puzen, aby si přečetl poslední kapitolu z knihy Joba. Je to bláznivé pomyslel jsem si. Co mě to vše napadá. Opravdu jsem se cítil, jako bych bláznil. Pokud tedy blázním Pane, "tak pro tebe".
Přistoupil jsem ke klečícímu muži a ptám se ho: Jmenujete se John Scot? (pokud mi řekne ne, pak vím, že jsem si  to vše vymyslel já sám.) Ano, odpověděl. Bůh vám chce něco říct, pokračoval jsem: bojíte se nějakého místa, kde máte jit? Ano - do vězení, pak řekl: Nikdy jsem nechodil do kostela, teď mně však žena opustila všichni mně opustili, promarnil jsem peníze ve společnosti. Řekl jsem mu, pokud má Bibli, aby si přečetl 42 kap. knihy Joba. Bibli měl a zmíněnou kapitolu si pak přečetl.
O deset let později jsem tuto událost vyprávěl na jednom shromáždění. Po shromáždění přišla za mnou jeho dcera a řekla mi: Já jsem dcera toho  člověka, o kterém jste se zmiňoval. On je můj otec a stal se z něho kazatel. Nyní káže ve věznicích.
Buďme blázniví před Bohem, ale rozumní před lidmi.
 Richard Green. 

 300 Gedeonů - výzva přímluvcům

Shalom všem příznivcům , zastáncům a přímluvcům za Izrael. Někteří z vás
jste se závazným způsobem přihlásili do modlitební stráže za duchovní
přípravu a uskutečnění konvokace - svolání zástupců evropských národů v
Praze 2011. Pro jistotu připojuji v přílohách znovu vizi této konvokace,
abyste měli možnost s ní seznámit i své okolí a přátele. Modlíme se a
hledáme 300 přímluvců po vzoru Gedeonovy armády, kteří by se závazně
přihlásili do této modlitební databáze a pomohli nám konvokaci připravit
duchovně. Jde o to, že sebelépe zorganizovaná akce nenaplní Boží vizi a
úmysly, které s ní Pán má, pokud tady nebudou stát v přímluvách ti, kteří
touží po naplnění Božích záměrů s českou církví a s církví v Evropě,
případně s evropskými národy. V historii Bůh několikrát použil českou církev
k tomu, aby vydala prorocký hlas vůči národům Evropy prostřednictvím našich
otců víry jako byli Jan Hus, Jan Ámos Komenský, Moravští bratři apod.
Prokažme věrnost tomuto našemu duchovnímu dědictví a modleme se za to, aby
si Bůh v této poslední době, ve které žijeme, znovu hlas české církve vůči
Evropě prorocky použil. Jan Hus prolomil cestu k pozdější evropské
reformaci, Moravští bratři drželi stoletou modlitební stráž a jejím ovocem
mimo jiné bylo, že prolomili cestu a jako první protestatnská misie vyšli do
celého světa.
Bůh mobilizuje v Evropě duchovní armádu, která by se postavila v moci Ducha
vůči postupující islamizaci Evropy a znovu ji zabrala pro Krista.
K tomu potřebujeme duchovní jednotu, Boží moc a strategii Ducha svatého.
A samozřejmě radikální svatost, oddělenost pro Pána a jeho království.
Církev v Evropě potřebuje projít hlubokým pokáním z teologie náhrady, která
dala vyrůst zrůdnému antisemitismu, majícímu ve svém konečném důsledku a
součtu na svědomí krev a životy milionů příslušníků Božího vyvoleného
národa. Je to jeden z důvodů, proč je nebe nad Evropou zavřené. Jedním z
hlavních důvodů, pro které se toto svolání uskutečňuje, je vytvořit prostor
pro společné sejití a předstoupení před Boha Izraele v duchovní jednotě
Kristova těla v hlubokém pokání z dvoutisíceletého antisemitismu a
výsledného holocaustu.
Dále chceme podpořit hnutí 24/7 modlitebně uctívacích stráží Domů modliteb,
které Duch svatý vypůsobil po celém světě v posledním desetiletí a používá
si ho k prorockému otevírání cesty pro církev posledních dnů. Církev má být
proměněna do podoby bojující nevěsty, připravující cestu pro návrat ženicha.
V této poslední době vidíme jako klíčovou mladou generaci, která má být
připravena, vystrojena a vyslána pro velkou žeň mezi národy.
Prosíme, abyste se závazně přihlásili do modlitební databáze a modlili se s
námi za naplnění vize a zejména vylití ducha pokání na celou evropskou
církev ve výše uvedeném smyslu. Oslovte své přátele a pozvěte je do toho.
Pomozte nám zmobilizovat 300 GEdeonů, kteří přijmou na modlitbách strategii
Ducha svatého v modlitbách za praktickou i duchovní přípravu konvokace.

Pokud by se někdo chtěl závazně připojit, přihlaste se na adresu
koordinátora modlitební databáze Aleš Navrátil<a.navratil@centrum.cz>.
Odtud vám budou přicházet modlitební podněty. Prosím pošlete kopii vašeho
případného přihlášení také na moji adresu.
Žehnám vám věrností a vytrvalostí, pomazáním a Boží přízní ve všem, k čemu
si vás Pán chce v této věci použít.

Za koordinační tým

In Messiah´s love

Alena Krausová
Coordinator for Eastern and Central Europe Jerusalem House of Prayer for All
Nations
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 
12 týdenní misijní výjezd  a  životní lekce
přeloženo se souhlasem Youth with a Mission Herrnhut.   Více na Pokračuj>>
 Tento misijní výjezd mě změnil na celý můj život. Ještě před odjezdem z Německa jsme všichni byli plni nadšení z toho, že budeme moci sloužit v Číně, avšak podařilo se nám dát dohromady pouze polovinu odhadovaného rozpočtu. Celý náš tým se modlil za finance, a důvěřovali jsme Bohu, že nám poskytne vše potřebné pro to, aby se nás všech 11 dostalo do Číny. Naši vedoucí ve sboru věděli o naší finanční situaci, dali nám své požehnání a vyslali nás s přislíbením, že se za nás budou modlit. V den našeho odletu jsme se vydali na letiště s pouze polovinou potřebných peněz. Měli jsme víru v to, že když tam začneme být zapojeni v Jeho díle, Bůh nám zaopatří zbývající část peněz. Odletěli jsme do Číny plni radosti a těšili jsme se na dobrodružství, které pro nás Bůh připravil.
Po šesti týdnech nám začaly docházet naše peníze, a tak jsme nevěděli, jak bude vypadat zbytek našeho misijního výjezdu. Zavolali jsme domů a poprosili je, aby se modlili spolu s námi. Poté během modliteb, jeden z členů našeho týmu měl dojem, že budeme doslova peníze jíst.
Druhého dne ráno jsme šli do malé pekárny, kde za výlohou bylo pár chlebů, méně než deset. Za naše poslední peníze jsme si koupili jeden bochník chleba na snídani.
Když jsme byli zpátky v domě, udělali jsme si kávu, zatímco jeden z členů našeho týmu Alex krájel v kuchyni chleba. Najednou Alex začal křičet na celé kolo: „V tom chlebu jsou peníze!“.
Utíkali jsme do kuchyně, abychom se podívali. Na kuchyňské lince byl rozkrojený chléb. V něm bylo zapečeno celkem deset srolovaných bankovek v hodnotě 10.000 yenů (tedy přibližně 1500 dolarů).
Chvíli bylo úplné ticho a potom jsme začali jásat a poskakovat.
Bůh nám tyto peníze nadpřirozeně zaopatřil! Neexistuje žádné jiné možné vysvětlení! Bůh nám tyto peníze poskytl způsobem, který by si žádný z nás ani nedokázal představit; přesně tak, jak to jeden z nás předtím prožil během modliteb.
Během misijního výjezdu jsme vnímali Boží ochranu, viděli nadpřirozené uzdravení a měli jsme otevřené dveře pro přinášení evangelia lidem. Celý zbytek tohoto misijního výjezdu jsme už neměli potíže s financemi, a dokonce nám po našem návratu ještě něco zbylo.
Pokud Tě Bůh povolává, aby ses také zapojil do misijních výjezdů a přitom nemáš dost peněz, odvaž se učinit krok víry a jeď tam. Bůh velmi rád zaopatřuje Své děti. Naše víra roste tím, jak vidíme Boží působení v našem životě.
Emilie (29 let) – září 2007      
TOPlist
aktualizováno: 13.11.2018 17:59:42