Kázání 2020
  20.12. Mgr. Marek Sikora - Lepší je dávat než brát

 
  13.12. Bohuslav Sikora - Pramen živé vody

 27.12. Ing. Radim Čapla - Nedělní kázání
 
6.12. Pavel Holoubek - Postavit se obrům
 29.11.Ing. Rostislav Zapletal - Dopis pro vás 
 22.11.Mudr. Martin Kořístka - Eliáš a Elíša
 8.11. Radim Čapla - Boží cesta 

1.11. Bohuslav Sikora - Když Bůh klade otázky 
 25.10. Pavel Holoubek - Kázání 
 18.10. Bohuslav Sikora - Nová zkušenost 
 10.5. Bohuslav Sikora - Velikost Boží lásky
  3.5. Radim Čapla - Kázání
 26.4. Martin Kořístka - Kázání 

19.4. Bohuslav Sikora - Pravda a lež 
 12.4. Bohuslav Sikora - Moc Boží