Kázání z nedělních bohoslužeb

2019

17.3. Rosťa Zapletal - Proč sloužit Bohu

10.3. Bohuslav Sikora - Naše postoje k životu

03.3. Leoš Cásek - Poslušnost Bohu

24.2. Radim Čapla - Boží posilnění

17.2. Lukáš Targosz - Církev jako komunita /Slzy a smích/

03.2. Dan A. - Informace versus zjevení

27.1. Bohuslav Sikora - Požehnání pro národy                                                  

20.1. Akshaya Raj - Život v souladu s evangeliem

06.1. Bohuslav Sikora - Rodina


 

 

2018

30.12.Radim Čapla - Modlitba v Duchu  Svatém 

02.12. Bohuslav Sikora - Proč chválit Boha

18.11. Radim Čapla - Víra a naděje 

23.9.  Martin Kořístka - Prostá víra

05.8.  Rosťa Zapletal - Cesta posvěcení

22.7.  Bohuslav Sikora - Správcovství

03.6.  Jaroslav Pokorný - Dvě cesty

13.5.  Per Hyldegaard - Víra v Boží jednání


2017

11.8.  Bohuslav Sikora - Cesta pokoje

16.9.  Pavel Holoubek - Modlitba 


 
 
 .