Kázání z nedělních bohoslužeb

2019

06.1. 2019

Bohuslav Sikora - Rodina

2018

02.12Bohuslav Sikora - Proč chválit Boha

12.11. Radim Čapla - Víra a naděje 

23. 9Martin Kořístka - Prostá víra2017

18.11. Bohuslav Sikora - Cesta pokoje

16. 9.  Pavel Holoubek - Modlitba
 .