Kázání  z nedělních bohoslužeb

               2018

30.12.Radim Čapla - Modlitba v Duchu  Svatém 

02.12. Bohuslav Sikora - Proč chválit Boha

18.11. Radim Čapla - Víra a naděje 

23.9.  Martin Kořístka - Prostá víra

05.8.  Rosťa Zapletal - Cesta posvěcení

22.7.  Bohuslav Sikora - Správcovství

03.6.  Jaroslav Pokorný - Dvě cesty

11.8.  Bohuslav Sikora - Cesta pokoje

16.9.  Pavel Holoubek - Modlitba 

 .