APOŠTOLSKÁ CÍRKEV OSTRAVA
Sem můžete vložit text popisu.

Misie

Ježíš mu řekl:
„‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ 
To je první
a největší přikázání.  
Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ (Matouš 28, 37-39).

Per Hylgaard