Jste srdečně zvániDům kultury města Ostravy
ulice 28.října 2556/124   
každou neděli od 9:30 - 11:00 

Inspirace 

"Dovolte mi říci, že Bůh, který ve Vás začal dělat své dobré dílo, v něm ani nyní neustane."
Jim Cymballa a Dean Merril
"V té nejhlubší jámě, Hospodine, jsem ale vzýval jméno tvé... Když jsem tě volal, přiblížil ses a říkal jsi mi: „Neboj se!“
 (Pláč 3:55,57)  (Bible21)

       Aktuality


Duchovní SoustředěníDuchovní soustředění


Hudba


 .