Dům kultury města Ostravy
ulice 28.října 2556/124
 každou neděli 
od 9:30 do 11:00 

Inspirace

 Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.

Žalm 37.5


Pomoc v závislosti

TC Sluknov Aktuality       

          

 Nedělní kázání na youtube
Hudba


 .