Jste srdečně zvániDům kultury města Ostravy,ulice 28.října 2556/124    každou neděli od 9:30 - 11:00h. 

Inspirace 

"Dovolte mi říci, že Bůh, který ve Vás začal dělat své dobré dílo, v něm ani nyní neustane."
Jim Cymballa a Dean Merril
"Slepé povedu cestou, kterou neznali, provedu je stezkami, o nichž netuší. Proměním před nimi tmu ve světlo a hrbolatá místa budou rovinou. Učiním pro ně toto vše a neopustím je." 
Izaiáš 42:16 (Bible21)

       Aktuality

.
Hudba

 .