Dům kultury města Ostravy
ulice 28.října 2556/124
 každou neděli 
od 9:30 do 11:00 

Inspirace 

 Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.

Žalm 37.5


Pomoc v závislosti

TC Sluknov

    Magazín praktické  letniční teologie.

 Podzim 2020


 Aktuality       

          

Hudba .