Glossary

Bohoslužba - Sunday Service
Mládež - Youth meeting 14 and older
                      Dorost - Youth meeting 12-14 year olds.      Večer modliteb - Prayer evening.              Modlitby za sbor - Prayers for the local church    Vyučování základů - Biblical Foundations (so far in Czech only)                                          Skupinky - Home groups (so far in Czech only)