Skupinky

Termín: skupinky probíhají  1x za dva týdny.

Čas:    uveden vždy v kalendáři akci   

Místo skupinek:  viz kalendář akcí

Kontakt : Rostislav Zapletal - 604 565 631