Misijní dar je finanční oběť, ne však z desátku, je dáván tehdy, když je Tvé srdce pohnuto a chce projevit milosrdenství a pomoc ostatním.

7 cílů, které naše církev podporuje

1. Almužny na chudé a sirotky

Tyto dary jsou určeny chudým a sirotkům nejen v naší zemi, ale i v cizině. Rozdělují se podle aktuálních potřeb.

2. Pronásledovaná církev ve světě

Písmo nás učí, abychom se podíleli na utrpení těch, kdo jsou pro svou víru ve vězení nebo pronásledováni. Vybrané finanční prostředky se zasílají právě těmto trpícím pronásledovaným, nebo jejich rodinám. 
https://www.hlas-mucedniku.cz/o-nas.html

3. Tomáš Řehák

Přednáší na školách o tématech, jako jsou HIV/AIDS, láska a sex. Ročně osloví ve školách tisíce studentů. Jeho služba přesahuje hranice naší republiky. Nemá stálý příjem a je zcela závislý na sponzorství sborů a jednotlivců. 
https://tom.wbs.cz/

4. Hladové děti – Severní Korea

Za 135 korun je pokryta strava jednoho dítěte na celý měsíc. Pět dní v týdnu dostává 11 000 dětí v 68 jeslích, mateřských a základních školách výživnou housku a hrníček sójového mléka obohacené o vitamíny. Distribuci zajišťuje tým AVC, aby bylo zajištěno, že se pomoc dostane na místo určení.
https://nehemia.cz/?page_id=7716

5. Sahara - podpora rodiny misionáře z Mali

Finance jsou určeny na živobytí a potřeby rodiny, která evangelizuje v zemi, kde žije a  často čelí vražednému vlivu Islámu.

6. Per Hyldgaard

Podpora evangelizačních kampaní Pera Hyldgaarda, evangelisty z Dánska, který zasahuje města evangeliem v různých částech světa, častokrát v místech nebezpečných a nedostupných.
http://www.gospeloutreachministries.org/

7. Evangelizace v Ostravě

Finanční prostředky budou použity hlavně pro evangelizační letáky, pronájem prostor, reklamu celé akce apod.

Misie

Zapojit se můžeš i Ty modlitbou, nebo finančně, a to přes QR kód, běžný účet AC Ostrava, nebo hotovost do misijní obálky v pokladně.