Informace

Apoštolská církev Ostrava je jedním ze sborů Apoštolské církve v ČR, která má na území našeho státu již stoletou historii. Od roku 1989 je u nás Apoštolská církev oficiálně uznanou církví, celosvětově je součástí Letničního hnutí (Pentecostal movement).

Nepovažujeme se za jedinou správnou církev, ale za jednu z různých církví, které si Bůh může použít pro spásu a dobro lidí. Snažíme se udržovat přátelské vztahy i s jinými církvemi našeho města.
Písmo Svaté, Bibli, považujeme za Bohem inspirované Slovo zjevené lidem a za normu pro naše životy i pro budování sboru.

Sbor Apoštolské církve v Ostravě vznikl v roce 2004 z malé skupinky křesťanů, kteří se zde scházeli už od roku 1985.

Poslání

Věříme, že Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznáni pravdy. Chceme se spolupodílet na naplňování Božích záměrů pro tuto zemi, město Ostravu a pro lidi, kteří zde žijí.

Hodnoty, které ctíme

  • Být sborem všech generací.
  • Vážit si všech lidí a umět porozumět jejich problémům.
  • Soustavně hledat Boží vedení v našich životech.
  • Prožívat přítomnost Boží a Jeho působení na našich shromážděních.
  • Umožnit růst ve službě lidem s různými obdarováními.
  • Netolerovat mezi sebou zlo.
  • Vnímat misijní potřeby našeho města, okolí a jiných zemí a reagovat na ně.